Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá các dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm 2023.

Cập nhật lúc: 09:12 22/11/2023

Trang phục truyền thống - biểu trưng của văn hoá, góp phần phản ánh phong tục tập quán, nét đẹp và bản sắc riêng của từng dân tộc được người dân xem trọng, không chỉ được hiện diện ở các sự kiện, dịp lễ hội mà còn thường thấy trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.   

Trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc nhằm giới thiệu, quảng bá, tôn vinh các giá trị trang phục và văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống tại Đắk Lắk; khơi dậy khát vọng, lòng tự hào về bản sắc văn hóa quý báu của mỗi dân tộc. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc:

Trang phục dân tộc Êđê.
Trang phục dân tộc Gia rai.
Trang phục dân tộc Lào.
Trang phục dân tộc Bru Vân Kiều.
Trang phục dân tộc Sán chay.
Trang phục dân tộc Dao.
Trang phục dân tộc Mông.
Trang phục dân tộc Kinh.
Trang phục dân tộc Rơ Măm.
Trang phục dân tộc Thái.
Trang phục dân tộc Nùng.
Trang phục dân tộc Hà Nhì.
Trang phục dân tộc Êđê Bih.
Trang phục dân tộc Khơ Me.
Trang phục dân tộc Mường.
Trang phục dân tộc Mạ.
Trang phục dân tộc Hoa.
Trang phục dân tộc Si la
Trang phục dân tộc Mảng.
Trang phục dân tộc M'nông
Trang phục dân tộc M'nông.
Trang phục dân tộc Chăm.
Trang phục dân tộc Brâu.
Trang phục dân tộc Ba Na.
Trang phục dân tộc Cờ Ho.
Trang phục dân tộc Giẻ Triêng.
Trang phục dân tộc Lự.
Trang phục dân tộc Tày.
Phần trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc.
 

Nguồn/ báo Đắk lắk