Nâng cao chất lượng, hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

Cập nhật lúc: 15:04 21/05/2024

Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc vận động các tầng lớp nhân dân tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội đảm bảo thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, trọng tâm là địa bàn dân cư.
Tổ chức sinh hoạt Ngày hội vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (trong khoảng thời gian từ  ngày 1/11 đến 18/11 hằng năm).

a
Người dân buôn Kli A, phường Đạt Hiếu (thị xã Buôn Hồ) tham gia phần thi giã gạo trong Ngày hội Đại đoàn kết năm 2023. (Ảnh minh họa)

Việc tổ chức Ngày hội phải gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, bảo đảm an sinh xã hội, tri ân gia đình có công với nước, chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đóng góp cho hoạt động của khu dân cư. 

Ngày hội phải thật sự là diễn đàn để nhân dân ở các khu dân cư, các tổ chức, hộ gia đình trao đổi, thảo luận những nội dung được nhiều người quan tâm; phát huy truyền thống đoàn kết, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc; tương trợ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình hạnh phúc; gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên mọi người hăng hái thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập. Bên cạnh đó, khuyến khích các khu dân cư tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết” để tăng cường tình làng, nghĩa xóm, gắn kết, chia sẻ của người dân trong cộng đồng.

Nguồn/ báo Đắk lắk