Lễ cúng cầu mưa và cầu mùa của người Êđê tại buôn Đắk Tuôr

Cập nhật lúc: 08:45 29/03/2024

Lễ cầu mưa (Kăm mah) và cầu mùa (Căm buh) là một trong những nghi lễ nông nghiệp của người Êđê. Nghi lễ diễn ra khi trời hạn hán và đánh dấu thời điểm bắt đầu một mùa rẫy mới với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, nương rẫy tươi tốt, thóc lúa đầy kho. Vì vậy người Êđê chuẩn bị rất kỹ trước khi tiến hành lễ này.

Dưới đây là những hình ảnh về các hoạt động diễn ra tại Lễ cúng cầu mưa và cầu mùa của dân tộc Êđê tại buôn Đắk Tuôr:

Để tiến hành Lễ cầu mưa và cầu mùa, bà con trong buôn sẽ chọn một khoảng đất rộng bằng phẳng, gần cây, gần bến nước để làm địa điểm thực hiện nghi lễ.

Để tiến hành Lễ cầu mưa và cầu mùa, bà con trong buôn sẽ chọn một khoảng đất rộng, bằng phẳng, gần cây, gần bến nước để làm địa điểm thực hiện nghi lễ.

 

1
Lễ vật sử dụng trong lễ cúng nhất định phải có một chòi Pưk (Sang Yang) 2 tầng, tầng trên (tầng trời) để thờ ông trời và bà trời (ây Điê và aduôn Điê), tầng dưới là kho lúa tượng trưng cho sự no đủ.

 

1
Người dân trong buôn lựa chọn những vò rượu cần ngon nhất để dâng lên thần linh tại lễ cúng.

 

Dưới chân chòi đặt tượng gỗ Thần ác (Yang Liê), vị thần mà người Êđê cho rằng đã xui khiến chim thú vào phá rẫy, làm mất mùa màng, dân không được no đủ.
Tầng dưới chòi Pưk (Sang Yang) đặt tượng gỗ Thần ác (Yang Liê), vị thần mà người Êđê cho rằng đã xui khiến chim thú vào phá rẫy, làm mất mùa màng, dân không được no đủ.

 

Thầy cúng đọc lời khấn cầu xin thần linh.
Sau khi chuẩn bị xong, thầy cúng bắt đầu lễ cúng bằng cách đọc lời khấn cầu xin thần linh.

 

thầy cúng và dân làng trong buôn sẽ diễn ra các nghi lễ tiếp theo như: vẩy tiết heo
Sau đó, thầy cúng và dân làng trong buôn sẽ thực hiện các nghi lễ tiếp theo, như: vẩy tiết heo vào các gùi lúa, công cụ lao động và vẩy xuống đất rẫy...

 

Người dân trong buôn còn dẫn một con dê sống vào suối ở chân núi để thực hiện nghi lễ cúng cầu an, cầu sức khỏe.
Thầy cúng dẫn người dân trong buôn mang theo một con dê sống băng qua rừng...

 

1
...vào một con suối ở chân núi để thực hiện nghi lễ cúng cầu an, cầu sức khỏe.

 

nghi thức gieo hạt
Người dân trong buôn thực hiện nghi thức gieo hạt tại lễ cúng.

 

1
Thầy cúng cầm dao chặt đầu Thần ác, với ý nghĩa là trừ tà ma, đuổi thần ác đi nơi khác.

 

Kết thúc lễ cầu mưa và cầu mùa, mọi người cùng uống rượu, chuyện trò
Mọi người cùng uống rượu, chuyện trò sau khi kết thúc Lễ cúng cầu mưa và cầu mùa.

K

Nguồn/ báo Đắk lắk