Ủy ban Dân tộc: Thảo luận dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Quyết định 1719

Cập nhật lúc: 09:49 31/05/2024

Chiều ngày 30/5 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc (UBDT) đã tổ chức cuộc họp thảo luận dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719). Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo các Vụ, đơn vị của UBDT.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp
Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 cho biết: Ngày 25/8/2023, Văn phòng Điều phối đã tham mưu lãnh đạo UBDT thành lập Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư và Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719 (Quyết định số 627/QĐ-UBDT của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT). Căn cứ kế hoạch chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-UBDT, theo tiến độ có 10 công việc chính cần hoàn thành để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, ngày 28/3/2024, lãnh đạo UBDT đã chủ trì họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập lần thứ nhất xin ý kiến các thành viên Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập vào dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Trên cơ sở nội dung cuộc họp Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 đã tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719. Giải trình, tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi lần 2.

Toàn cảnh cuộc họp
Toàn cảnh cuộc họp

Ngày 08/4/2024, Văn phòng Điều phối đã tham mưu Lãnh đạo UBDT ban hành các văn bản gửi các bộ, cơ quan Trung ương, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến góp ý Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719, Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 từ năm 2022 đến hết ngày 31/3/2024.

Văn phòng Điều phối đã nhận được ý kiến góp ý sửa Báo cáo nghiên cứu khả thi của 19/21 bộ cơ quan Trung ương; 41/49 địa phương. Về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG 1719 năm 2022, năm 2023 và quý I/2024, Văn phòng Điều phối đã nhận được báo cáo của 18/20 bộ, cơ quan Trung ương; 41/49 địa phương.

Hiện nay, Văn phòng Điều phối đang tổng hợp tiếp thu, giải trình và hoàn thiện dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi lần 3. Tổ chức thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình.

Theo bà Nguyễn Thị Nga, đến ngày 04/5/2024, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 đã có Tờ trình số 184/TTr-VPCTMTQG báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm về việc thành lập Hội đồng thẩm định nội bộ dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh Chương trình MTQG 1719. 

Qua tổng hợp, có 7 ý kiến nhất trí với dự thảo văn bản (Ninh Bình, Hà Nội, Phú Yên, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Kiên Giang, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam). Ngoài ra các ý kiến tập trung vào các nhóm vấn đề thuộc tất cả các Dự án, Tiểu Dự án của Chương trình, trong đó có 206 nhóm nội dung, dự kiến tiếp thu 86 nội dung, giải trình làm rõ 120 nội dung (27 nội dung tiếp tục nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị để làm rõ phương án tiếp thu hoặc giải trình)

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu làm rõ và đề xuất nhiều nội dung xoay quanh các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung của Chương trình, công tác thẩm định, hoàn thiện dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh, yêu cầu Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG 1719 tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định. Bộ trưởng Chủ nhiệm Hầu A Lềnh cũng yêu cầu cơ quan soạn thảo, Hội đồng thẩm định đánh giá kỹ lưỡng, tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo nghiên cứu khả thi, đánh giá tác động, báo cáo giải trình… để trình Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn/ Báo Dân tộc & Phát triển