Đắk Lắk: Tổ chức Đoàn cán bộ cơ sở đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các tỉnh phía Bắc

Cập nhật lúc: 08:31 03/04/2024

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đưa Đoàn cán bộ trực tiếp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719) đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình tại các tỉnh phía Bắc. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul làm Trưởng đoàn.

Đoàn cán bộ tỉnh Đắk Lắk đi thực tế, học tập kinh nghiệp mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình
Đoàn cán bộ tỉnh Đắk Lắk đi thực tế, học tập kinh nghiệp mô hình du lịch cộng đồng tại tỉnh Hòa Bình

Đoàn có 27 người, gồm 4 cán bộ Ban Dân tộc, trong đó 1 lãnh đạo Ban làm Trưởng đoàn và 23 cán bộ cơ sở. Đây là nội dung thực hiện theo Tiểu dự án 4, Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG 1719.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở của Ủy ban Dân tộc
Đoàn chụp ảnh lưu niệm trước trụ sở của Ủy ban Dân tộc

Theo đó, Đoàn đã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm tại các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ và TP. Hà Nội trong 6 ngày, từ 28/3 đến ngày 2/4/2024. Cụ thể: Đoàn đã đi học tập, trao đổi kinh nghiệm mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xóm Giang Mỗ, xã Bình Thanh, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, mô hình được đầu tư từ nguồn vốn Dự án 6, Chương trình MTQG 1719; thăm mô hình trồng nho kết hợp nuôi dê và mô hình trồng nhãn, bưởi kết hợp nuôi ong lấy mật tại khu 15, xã Tất Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. 

Đây là những mô hình được đầu tư theo Tiểu dự án 2, Dự án 3 về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đoàn đến thăm mô hình trồng nho kết hợp nuôi dê tại tỉnh Phú Thọ
Đoàn đến thăm mô hình trồng nho kết hợp nuôi dê tại tỉnh Phú Thọ

Bên cạnh đi thực tế đến các mô hình, Đoàn còn làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình; thăm Khu di tích Đền Hùng tại tỉnh Phú Thọ; Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội; thăm Khu di tích K9; viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; làm việc với Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình MTQG 1719.

Nguồn/ Báo Dân tộc & Phát triển