Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới

Cập nhật lúc: 08:04 30/09/2022

Tham dự hội nghị có đại diện các ban, ngành; người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; các trưởng thôn, buôn và người dân sinh sống trên địa bàn đặc biệt khó khăn của các xã trên địa bàn huyện.

Các đại biểu tham dự tập huấn.
Các đại biểu tham dự tập huấn.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được truyền đạt, tìm hiểu những nội dung cơ bản như: quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới; Luật Bình đảng giới năm 2006; kiến thức cơ bản về giới, bình đẳng giới, bạo lực giới; nhiệm vụ, giải pháp từng bước giảm thiểu và tiến tới xóa bỏ tình trạng bất bình đẳng giới trong xã hội… 

Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Huy Quang phát biểu tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Hà Huy Quang phát biểu tại hội nghị.

Thông qua tập huấn nhằm giúp cho những người có uy tín, cán bộ thôn, buôn, đoàn thể trên địa bàn huyện nắm vững kiến thức pháp luật; nâng cao công tác vận động, tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số về công tác bình đẳng giới, tiến tới xóa bỏ tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan niệm lạc hậu về giới…