Ra quân điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024

Cập nhật lúc: 15:55 01/07/2024

Sáng 1/7, tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Tổng Cục Thống kê phối hợp với Ủy Ban Dân tộc tổ chức Lễ ra quân  điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê, ông Y Vinh Tơr - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo Sở, ngành; UBND huyện Cư Kuin; UBND các xã.

Cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội (KT-XH) 53 dân tộc thiểu số năm 2024 được bắt đầu từ ngày 1/7-15/8 trên phạm vi cả nước. Cuộc điều tra có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm thu thập thông tin về dân số, nhà ở, hôn nhân, y tế, giáo dục, điều kiện sống... để biên soạn các chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và Hệ thống chỉ tiêu thống kê về công tác dân tộc phục vụ xây dựng và hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2026 - 2030; làm cơ sở cập nhật hệ thống thông tin, dữ liệu thống kê về dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Ông Y Vinh Tơr - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu chỉ đạo

Theo Tổng cục Thống kê, Cuộc Điều tra sử dụng phương pháp thu thập thông tin trực tiếp về nhân khẩu học của dân số, giáo dục, di cư, hôn nhân, sử dụng bảo hiểm y tế, việc làm, lịch sử sinh và tình hình sử dụng biện pháp tránh thai của nữ từ 10-49 tuổi, các thông tin về người chết, nhà ở và điều kiện sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất, một số loại gia súc chủ yếu, tình hình tiếp cận dịch vụ công cộng của hộ gia đình.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Y Vinh Tơr - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc nhấn mạnh, cuộc điều tra lần thứ 3 này có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai các chính sách dân tộc đến năm 2025.

Để triển khai công tác điều tra, thu thập thông tin hiệu quả, toàn diện và khoa học, đồng chí Y Vinh Tơr đề nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, chỉ đạo đồng bộ, thông suốt và phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan chuyên môn tổ chức việc điều tra, thu thập thông tin tại địa bàn thôn, buôn, tổ dân phố; đặc biệt là tăng cường công tác quán triệt, triển khai vận động thuộc các địa bàn điều tra ủng hộ, tham gia tích cực.

Ông Nguyễn Trung Tiến, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Thống kê phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí cũng đề nghị Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc với các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan triển khai cuộc điều tra theo đúng tiến độ; chủ động xây dựng kế hoạch tiếp nhận, quản lý,  khai thác và sử dụng kết quả điều tra phục vụ xây dung kế hoạch; đồng thời các cơ quan thông tin tuyên truyền tích cực quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền trước, trong và sau cuộc điều tra.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, cùng với các tỉnh thành trên cả nước đồng loạt tiến hành cuộc điều tra, tỉnh Đắk Lắk rất vinh dự là 1 trong 4 tỉnh được chọn là đơn vị tổ chức Lễ ra quân cấp tỉnh lần này. Đắk Lắk là tỉnh có nhiều dân tộc cùng chung sống, mỗi dân tộc có những nét đẹp văn hoá riêng. Cộng đồng dân cư Đắk Lắk gồm 49 dân tộc. Trong đó, người Kinh chiếm trên 70%; các dân tộc thiểu số như Ê Đê, M'nông, Thái, Tày, Nùng... chiếm gần 30% dân số toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Thiên Văn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk phát biểu hưởng ứng

Theo kết quả chọn mẫu, toàn tỉnh Đắk Lắk có 606 địa bàn điều tra, 130 xã thuộc đối tượng điều tra theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025, lực lượng giám sát viên 93 người, 130 người làm tổ trưởng, 606 điều tra viên. Lực lượng nòng cốt làm công tác giám sát là công chức ngành Thống kê, có sự phối hợp của Ban Dân tộc và các Phòng Dân tộc.

Điều tra viên được tuyển chọn là những người có trách nhiệm, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, có kỹ năng phỏng vấn tốt. Đến nay, cuộc điều tra đã nhận được sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương và sự đồng thuận của đại bộ phận quần chúng nhân dân, sự quyết tâm cao của các cấp, mà đặc biệt là lực lượng điều tra viên – người trực tiếp tiến hành thu thập thông tin tại hộ dân cư.

Ông Y Blum Êban- Người có uy tín buôn Kmông, xã Ea Bhốk huyện Cư Kuin phát biểu tại lễ ra quân

Mặc dù vậy, hiện nay một số địa bàn còn gặp rất nhiều khó khăn như: cách trở về địa lý, đường xá đi lại ở vùng nông thôn, dân cư phân bố rải rác, cơ hội tiếp cận đối tượng điều tra, đặc biệt hiện nay vào mùa sản xuất nông nghiệp, bà con thường ở lại trên nương rẫy, mạng Internet còn gián đoạn ở một số địa bàn làm cho việc lấy định vị GPS không thực hiện được…Đề nghị Cục Thống kê, Ban Dân tộc, các sở, ban, ngành trong tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND cấp xã khẩn trương thực hiện hướng dẫn nghiệp vụ cho điều tra viên thực hiện điều tra thống nhất; theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch, tiến độ, chất lượng số liệu thông tin thu thập. Cấp phát các sản phẩm tuyên truyền cho cơ quan báo đài tại địa phương để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên phạm vi toàn tỉnh về mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra.

Chi Cục Thống kê cấp huyện thực hiện phân công rõ ràng, cụ thể nội dung công việc cho từng giám sát viên, tổ trưởng; kịp thời nắm bắt những chỉ đạo của Tổng cục Thống kê và Ủy ban Dân tộc trong quá trình điều tra. Giám sát viên thường xuyên bám địa bàn, giám sát các hoạt động của điều tra viên trong khâu thu thập thông tin, hỗ trợ nghiệp vụ và giải đáp những thắc mắc giúp điều tra viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự thành công chung của cuộc điều tra.

Đặc biệt, cần quán triệt việc điều tra viên thống kê đến từng hộ để phỏng vấn thu thập thông tin vào phiếu điện tử; hướng dẫn đại diện UBND xã, phường, thị trấn tự cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Điều tra 53 DTTS năm 2024.  Kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.

Cục Thống kê tỉnh đi thực tế điều tra thu thập thông tin thực trạng kinh tế - xã hội hộ dân  tại địa bàn xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin

UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền được giao phối hợp chặt chẽ với ngành Thống kê ban hành văn bản để chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tốt cuộc điều tra; tạo điều kiện thuận lợi cho điều tra viên thực hiện phỏng vấn, thu thập thông tin hộ dân cư, phiếu xã trên địa bàn đầy đủ, kịp thời, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng thông tin; phối hợp tuyên truyền mục đích, ý nghĩa cuộc điều tra trong Nhân dân thuộc địa phương quản lý - Ông Nguyễn Thiên Văn đề nghị. 

(Nguồn: daklak.gov.vn)