Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính (TTHC) tại Ban Dân tộc tỉnh

Cập nhật lúc: 09:08 03/09/2019

Quyết định ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính (TTHC) tại Ban Dân tộc tỉnh

T/h: Lê Minh Sơn