Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

Cập nhật lúc: 16:02 24/10/2019

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

T/h: Lê Minh Sơn