Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban Dân tộc tỉnh năm 2021

Cập nhật lúc: 13:25 07/09/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20899%20%E1%BB%A9ng%20d%E1%BB%A5ng%20CNTT%20n%C4%83m%202021.pdf Tải về

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng của ban Dân tộc tỉnh năm 2021