Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020 Ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 13:33 18/05/2020

  • Tệp tin đính kèm:

  • Ke%20hoach%20PCTN%202020%20BDT(1).pdf Tải về
Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020 Ban Dân tộc

T/h: Lê Minh Sơn