Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 10:22 11/01/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20CCHC%202022.pdf Tải về
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Ban Dân tộc