Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 15:36 07/09/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • phu%20luc%20KH%20CCHC(1).pdf Tải về
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của Ban Dân tộc