Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 10:27 11/01/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • KH%20CCHC%20gd%202021-2025%2C%20den%202030.pdf Tải về
Kế hoạch cải cách hành chính của Ban Dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030