Huyện Ea H’leo (Đắk Lắk): Giai đoạn 2019 - 2024, công tác dân tộc đạt nhiều kết quả tích cực

Cập nhật lúc: 07:55 15/06/2024

Ngày 14/6, UBND huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ IV - năm 2024, với chủ đề “Các dân tộc đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Kính dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự có 150 đại biểu chính thức đại diện cho gần 58.000 đồng bào DTTS của huyện Ea H’leo.

Trưởng Ban Dân tộc, Phó trưởng Ban Chỉ đạo ĐH DTTS tỉnh tặng giấy khen của Ban Dân tộc chó tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo báo cáo, trong 5 năm qua, huyện Ea H’leo đã hỗ trợ 378.000 tấn gạo và hơn 15,356 tỷ đồng cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 2019-2020, từ nguồn vốn Chương trình 135, huyện đã xây dựng 20 công trình đường giao thông, một nhà văn hóa thôn và giúp 304 hộ nghèo là người DTTS phát triển sản xuất. Chương trình MTQG 1719 cũng được huyện triển khai thực hiện ở 163 thôn, buôn, trong đó ưu tiên cho 2 xã, 23 thôn, buôn đặc biệt khó khăn với tổng vốn đầu tư giai đoạn 2022 - 2024 là 156,364 tỷ đồng. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm; 99% thôn, xóm có điện lưới quốc gia; tỷ lệ số hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 95,3%; tỷ lệ hộ nghèo hằng năm giảm 3%...

 Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, phát triển kinh tế xã hội, huyện còn quan tâm vấn đề y tế, giáo dục, công tác bảo tồn, phát triển văn hoá các DTTS được huyện quan tâm bằng những việc làm cụ thể như: Khảo cứu, sưu tầm, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân gian, phong tục tập quán, lễ hội, nghề thủ công truyền thống trong đồng bào DTTS.

Quang cảnh Đại hội

Đối với đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, cũng như cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu một cách chính đáng, xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của đồng bào các dân tộc.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất bầu 13 đại biểu chính thức và 2 dự khuyết Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV, năm 2024. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Lắk tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân; UBND huyện Ea H’leo tặng Giấy khen cho 6 tập thể, 12 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.