Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Cập nhật lúc: 17:22 12/07/2023

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương cùng gần 1.000 đại biểu là lãnh đạo UBND; lãnh đạo các sở, ban, ngành của các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại điểm cầu Đắk Lắk, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh H’Yâo Knul chủ trì; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành, đoàn thể tham dự hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, các chính sách dân tộc được quan tâm triển khai với sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương. Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan Trung ương đã ban hành 35 văn bản quy định, hướng dẫn triển khai nội dung cụ thể về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (gọi tắt là Chương trình 1719). Số vốn từ ngân sách Trung ương bố trí cho Chương trình 1719 năm 2023 là hơn 26.433 tỷ đồng; đến 31/5, các địa phương giải ngân nguồn vốn giai đoạn 2021 – 2023  được 7.852 tỷ đồng, đạt 18,54%. Qua đó, một số chỉ tiêu ước đến 31/12/2023 hoàn thành và vượt mục tiêu kế hoạch giao như: tỷ lệ giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) bình quân đạt 3,4%; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; tỷ lệ ĐBDTTS được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; tỷ lệ lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Lắk.

Chính sách đối với người có uy tín trong ĐBDTTS được đảm bảo kịp thời và đầy đủ. Công tác thông tin, tuyên truyền, chuyển đổi số và phổ biến giáo dục pháp luật cho ĐBDTTS được tăng cường. ĐBDTTS các địa phương được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 1.370 tỷ đồng. Ngành giáo dục đã tổ chức triển khai Dự án Giáo dục THCS khu vực khó khăn nhất giai đoạn 2 do Ngân hàng Phát triển Châu Á tài trợ, đầu tư xây dựng trường lớp, trang thiết bị cho 28 tỉnh tham gia dự án. Nhiều hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị bản sắc văn hóa của các DTTS được tổ chức.

Tại Đắk Lắk, các chính sách dân tộc, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ đã góp phần ổn định và cải thiện đời sống của ĐBDTTS. Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc luôn được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Các hoạt động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 đang được triển khai đã góp phần nâng cao đời sống vùng ĐBDTTS như: đầu tư nâng cấp, cải tạo hạ tầng giao thông, trường học; hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo… Các đơn vị, địa phương của tỉnh cũng tích cực hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện giải ngân Chương trình 1719 theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác dân tộc. Đồng thời, đẩy nhanh việc tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hướng dẫn về cơ chế, chính sách trong thực hiện Chương trình 1719; tăng cường công tác theo dõi, nắm địa bàn vùng DTTS; chủ động thông tin, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác dân tộc để củng cố niềm tin trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.