Giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc 10 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022

Cập nhật lúc: 17:04 08/11/2022

Chủ trì Hội nghị có Bà H’Yâo Knul - Trưởng Ban và Ông Hà Huy Quang -  Phó Trưởng Ban Dân tộc  đồng chủ trì. Tham dự Hội nghị có ông Đào Thái Hòa - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Đắk Lắk; lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban; đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện; lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại Hội nghị ông Đào Thái Hòa - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Đắk Lắk đã triển khai Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ về Chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Ông Hà Huy Quang  – Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh đã thông qua Báo cáo đánh giá kết quả tình hình thực hiện công tác dân tộc 10 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.