Đồng bào DTTS quyết chí, đồng lòng đưa Tây Nguyên phát triển bền vững

Cập nhật lúc: 14:06 03/07/2024

Hiện nay, nhiều huyện trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV. Kế thừa và phát huy những kết quả, thành tựu đã đạt được, giai đoạn tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân các địa phương khu vực Tây Nguyên quyết tâm đưa vùng đồng bào DTTS phát triển nhanh, bền vững.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai (tháng 4/2022)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh và Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai (tháng 4/2022)

Dấu ấn thực hiện Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III

Mới đây, ngày 18/6, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 thành công tốt đẹp. Theo báo cáo chính trị Đại hội, những năm qua, huyện tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huyện Krông Nô đã thực hiện hiệu quả Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. 99,6% số hộ được sử dụng điện; 100% thôn, buôn, bon có điện lưới quốc gia; 98% hộ dùng nước hợp vệ sinh... Riêng năm 2023, vận động Nhân dân thực hiện bê tông hoá 43km đường giao thông nông thôn, đạt 268,8% kế hoạch.

Buôn Đôn là huyện đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024 (ngày 17/4). Qua báo cáo chính trị Đại hội cho thấy sau 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III, huyện Buôn Đôn đã xây dựng 157 công trình. Trong đó, 82 công trình giao thông, 32 công trình thủy lợi, 35 công trình trường học. Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường đô thị đạt 57,3%; nhựa hóa, bê tông hóa đường huyện đạt 86,1%; nhựa hóa, bê tông hóa đường cấp xã, liên xã đạt 98,2%; đường liên thôn, buôn đạt 55%, đường nội thôn, buôn đạt 67,5%.

Ông Y Si Thắt Ksơr, Phó Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn cho biết: Các chương trình, chính sách dân tộc được huyện thực hiện nghiêm túc, kịp thời, được Nhân dân đồng tình, thống nhất cao. Đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng được triển khai thực hiện một cách minh bạch, công khai, các phòng, ban sát sao trong việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình. Đến nay, cơ sở hạ tầng nông thôn trên địa bàn huyện cơ bản hoàn thiện, vùng đồng bào DTTS từng bước khởi sắc.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Ana lần thứ IV, năm 2024
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội Đại biểu các DTTS huyện Krông Ana lần thứ IV, năm 2024

Quyết tâm phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS

Nỗ lực đưa vùng DTTS phát triển bền vững, toàn diện, các địa phương trong khu vực Tây Nguyên đặt mục tiêu quan trọng mang tính bứt phá. Tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Krông Ana lần thứ IV, tỉnh Đắk Lắk diễn ra vào ngày 7/6, các đại biểu cùng nhau đóng góp ý kiến, xây dựng Quyết tâm thư với 11 mục tiêu. Cụ thể: Phấn đấu đến năm 2025 thị trấn Buôn Trấp đạt chuẩn đô thị văn minh; 90% hộ đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 50% lao động trong độ tuổi ở các buôn được đào tạo nghề, giải quyết việc làm sau đào tạo khoảng 80%; 100% cán bộ buôn được bồi dưỡng, nâng cao năng lực tuyên truyền, vận động, triển khai các chủ trương, chính sách; 100% Người có uy tín, 90% đồng bào DTTS nắm được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đến ngày 19/6, tỉnh Đắk Lắk đã có 11 huyện trong tổng số 15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ IV, năm 2024.

Trực tiếp tham dự và chỉ đạo một số Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn bày tỏ niềm vui khi vùng đồng bào DTTS có những bước chuyển mình, khởi sắc. Đồng thời, ghi nhận những thành tích về công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024. Trong giai đoạn tới, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị hành động quyết liệt, đoàn kết, tổ chức triển khai thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Quyết tâm thư Đại hội đã đề ra. Đầu tư hoàn thiện cơ bản cơ sở hạ tầng trong vùng đồng bào DTTS; giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất cho đồng bào; từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS.

Phát biểu tại Đại hội đại biểu các DTTS huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác dân tộc Địa phương (Ủy ban Dân tộc) Phạm Thị Phước An đề nghị, thời gian tới cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện quan tâm chỉ đạo, tiếp tục nghiên cứu và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào các DTTS.