Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thị xã Buôn Hồ lần thứ IV, năm 2024

Cập nhật lúc: 14:36 26/06/2024

Trong 2 ngày 25 và 26/6, thị xã Buôn Hồ đã tổ chức đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV năm 2024.

 

Tham dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy Y Biêr Niê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan và 184 đại biểu tiêu biểu đại diện cho trên 31.000 đồng bào dân tộc thiểu số trên toàn thị xã.

Thị xã Buôn Hồ có 12 đơn vị hành chính, gồm 7 phường và 5 xã, với 123 thôn, buôn, tổ dân phố; trong đó, có 8 đơn vị xã, phường thuộc vùng đồng bào DTTS và 44 thôn, buôn đồng bào DTTS.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu các DTTS thị xã Buôn Hồ lần thứ III, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, bình quân cả giai đoạn tăng 9,34%; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Đến nay, 100% đường giao thông liên thị xã đến các xã, phường được cứng hóa; 100% dân cư nông thôn sinh sống trong vùng quy hoạch được sử dụng điện; 98% tỷ lệ dân cư sống đô thị được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; 100% xã, phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tỷ lệ bao phủ BHYT trong vùng đồng bào DTTS đạt tỷ lệ 76%...

Đại biểu tham dự Đại hội
Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu DTTS thị xã Buôn Hồ lần thứ IV.

Giai đoạn 2019-2024, thị xã đã tổ chức được 20 đợt tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho 2.820 lượt người, trong đó DTTS khoảng 1.500 lượt người; tổ chức 27 lớp đào tạo nghề cho 891 lao động nông thôn là người DTTS thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu đào tạo nghề. Đến cuối năm 2023, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 662 hộ, chiếm tỷ lệ 2,49%/tổng dân số toàn thị xã (trong đó tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS giảm còn 5,19%).

Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi được quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Từ năm 2022 - 2024 thị xã được phân bổ tổng kinh phí trên 19,6 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các buôn đồng bào DTTS, giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các buôn khó khăn và, hỗ trợ học nghề cho thanh niên vùng dân tộc thiểu số… 

Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đã được quan tâm đầu tư, triển khai thực hiện một cách đồng bộ. Công tác công tác xây dựng hệ thống chính trị, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ là người DTTS đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm chú trọng...

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội cũng đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2024-2029. Trong đó, tập trung vào các nội dung: Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2024 - 2029 đạt trên 10%/năm; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS giảm 0,6%/năm, đến năm 2029 tỷ lệ hộ nghèo vùng DTTS giảm còn 2,19%. Phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao mức sống đồng bào các DTTS. Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS. Xây dựng đội ngũ cán bộ DTTS tại chỗ có phẩm chất và năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương; củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở ở các xã; giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đồng bào DTTS...

a
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thiên Văn đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và đồng bào các dân tộc trên địa bàn thị xã tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện các chính sách nhằm cải thiện hơn nữa đời sống của đồng bào các DTTS; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, phát triển đảng viên là người DTTS; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức triển khai, thực hiện công tác dân tộc phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Cùng với đó, phát huy vai trò của hệ thống chính trị các cấp, nhất là ở cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc; gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh, tại các địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội để tập trung giúp đỡ vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn từng bước hòa nhập vào sự phát triển chung của thị xã.

a
Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024 ra mắt Đại hội.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử 7 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Đắk Lắk lần thứ IV năm 2024.

a
Các tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen 1 tập thể và 2 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen 1 tập thể và 2 cá nhân; UBND thị xã Buôn Hồ tặng Giấy khen 9 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019 - 2024.

Nguồn/ báo Đắk lắk