Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính gia đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 10:50 26/11/2021

  • Tệp tin đính kèm:

  • 17-ct_signed.pdf Tải về
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính gia đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030