Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk giao ban công tác dân tộc

Cập nhật lúc: 07:27 12/04/2024

Ngày 12/4, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I và triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các lãnh đạo Ban, phòng chuyên môn và 13 Phòng Dân tộc huyện và cán bộ văn phòng phụ trách công tác dân tộc thị xã Buôn Hồ, Tp. Buôn Ma Thuột.

Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul phát biểu tại Hội nghị
Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk H’Yâo Knul phát biểu tại Hội nghị

Theo báo cáo, Triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 (Chương trình MTQG 1719), năm 2024 tỉnh Đắk Lắk được giao gần 990 tỷ đồng. Cùng với nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, 2023, tổng số vốn thực hiện trong năm 2024 là hơn 2.549 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, thực hiện giải ngân vốn giao năm 2024 là gần 81,4 tỷ đồng, đạt 8,22% kế hoạch.

Đối với các chính sách dân tộc do Ban Dân tộc triển khai, đến nay Ban Dân tộc đã ban hành quyết định phân bổ dự toán ngân sách nhà nước và các kế hoạch thực hiện từng chính sách trong năm 2024.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Cụ thể, thực hiện Tiểu dự án 4 Dự án 5 Chương trình MTQG 1719, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đoàn 1 Đoàn công tác 27 người, gồm 4 lãnh đạo chuyên viên Ban Dân tộc và 23 cán bộ huyện, xã thực hiện chương trình MTQG 1719 tại 4 huyện Cư M’gar, Lắk, Ea H’leo, Krông Ana đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại các tỉnh thành phố: Hà Nội, Hòa Bình, Phú Thọ; ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Dự án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm về ma túy” vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nội dung số 01 Tiểu dự án 2 Dự án 5 về bồi dưỡng kiến thức dân tộc thuộc Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh.

Bên canh đó, Ban Dân tộc đã tham mưu Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS của tỉnh lần thứ IV, năm 2024; tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đại hội phiên họp thứ nhất và tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội ban hành các văn bản. Đồng thời, thành lập các Tổ công tác làm việc với UBND các huyện, thị xã, thành phố về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ IV. Đến nay, đã có 15/15 huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo; Ban Tổ chức, các Tiểu ban giúp việc Đại hội; hầu hết các huyện, thị xã, thành phố Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện.

Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Buôn Đôn chia sẻ ý kiến tại Hội nghị
Phó trưởng Phòng Dân tộc huyện Buôn Đôn chia sẻ ý kiến tại Hội nghị

Ngoài ra, Ban Dân tộc còn thực hiện công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản, triển khai các nhiệm vụ cụ thể.

Triển khai nhiệm vụ quý II, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk chủ động nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đời sống, sản xuất tại vùng đồng bào DTTS; kịp thời tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nhằm ổn định vùng đồng bào DTTS; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719; triển khai các nội dung liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024…

Tại buổi giao ban các đại biểu thảo luận các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719; công tác chuẩn bị Đại hội DTTS cấp huyện và trao đổi giải pháp tháo gỡ những khó khăn.

Nguồn/ Báo Dân tộc & Phát triển