Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022

Cập nhật lúc: 08:27 25/07/2022

  • Tệp tin đính kèm:

  • 1595%20QD%20de%20nghi%20dua%20ra%2C%20bo%20sung%2C%20thay%20the%20NCUT%2021-7-%202022.pdf Tải về
  • DS%20NCUT%20kem%20theo%20QD%201595.pdf Tải về
Quyết định phê duyệt danh sách đưa ra, bổ sung, thay thế, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022