Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật lúc: 16:45 27/07/2022

Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

T/h: Y Bloanh adrơng