Kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 12 Nghị quyết quan trọng

Cập nhật lúc: 09:50 22/08/2022

Thảo luận tại kỳ họp, đa số ý kiến đều cơ bản nhất trí với nội dung các dự thảo Nghị quyết cũng như báo cáo thẩm tra của các Ban thuộc HĐND tỉnh; đồng thời tập trung góp ý, đề nghị làm rõ thêm một số vấn đề về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) và năm 2022 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG năm 2022; kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh…

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà báo cáo thuyết trình một số dự thảo nghị quyết.
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Xuân Hà báo cáo thuyết trình một số dự thảo nghị quyết.

Một số đại biểu cho rằng, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện 3 CTMTQG nói trên trong cả giai đoạn 5 năm (2021 – 2025), như vậy thời gian còn lại chỉ hơn 3 năm để thực hiện kế hoạch của 5 năm là một áp lực rất lớn cho các sở, ban, ngành, địa phương nói riêng và cả tỉnh nói chung. Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện khi phân bổ vốn cần phải khẩn trương đẩy nhanh tiến độ; đồng thời cần rà soát kỹ lưỡng, cân nhắc, làm rõ thêm trước khi ban hành danh mục cụ thể chi tiết kế hoạch mục tiêu đến từng địa phương để đảm bảo đúng, đủ đối tượng; bên cạnh đó cần đưa các đồng chí lãnh đạo đứng đầu các ngành làm trưởng ban để tăng hiệu quả, tránh việc triển khai chậm để bị xuất toán…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại kỳ họp.
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị phát biểu tại phiên thảo luận.

Tại kỳ Kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 Nghị quyết, trong đó có 7 nghị quyết liên quan đến 3 CTMTQG như: chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới; giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới, kế hoạch năm 2022; chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững; giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững, kế hoạch năm 2022; chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021-2025) thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giao chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kế hoạch năm 2022; phân bổ dự toán vốn sự nghiệp thực hiện các CTMTQG năm 2022.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp.

 

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng nhấn mạnh, để thực hiện hiệu quả các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua, ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh; các Ban của HĐND tỉnh; các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, các Tổ Đại biểu và các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung: Đối với Nghị quyết về chỉ tiêu, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 5 năm (2021 - 2025) thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh, nguồn vốn Dự án 2, Dự án 4, Dự án 6, Tiểu Dự án 1 thuộc Dự án 5 và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 chưa phân khai chi tiết cho các địa phương. Do đó, đề nghị UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các địa phương khẩn trương phối hợp tổ chức kiểm tra, rà soát xây dựng kế hoạch phân khai chi tiết nguồn vốn, sớm trình HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Phú Hùng phát biểu bế mạc kỳ họp.

Đối với Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND TP. Buôn Ma Thuột tập trung thực hiện các thủ tục có liên quan, sớm triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành Dự án trong năm 2023.

Bên cạnh đó, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc triển khai các nghị quyết, kịp thời có những kiến nghị nhằm triển khai có hiệu quả các nghị quyết. Đồng thời, động viên nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục đồng sức, đồng tâm cùng cấp ủy, chính quyền địa phương nỗ lực vượt lên mọi khó khăn, thách thức, nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.