Hậu lao động VN di tản từ Libya về nước: Chỉ hơn 3.000 lao động từ Libya về nước được hỗ trợ

Cập nhật lúc: 08:45 16/08/2011

Ngày 3/8 tại Hà Nội, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước tổ chức cuộc họp với các doanh nghiệp phải đưa lao động làm việc tại Libya về nước để triển khai hỗ trợ cho người lao động.

Chỉ lao động đi làm việc ở Libya dưới 6 tháng mới nhận được hỗ trợ từ Bộ LĐTB&XH. Số lao động này là 3.102 người (chiếm 3/10 trong tổng số hơn 10.000 lao động phải về nước do khủng hoảng chính trị tại nước này).

Theo Quyết định của Bộ LĐTB&XH, ngoài khoản hỗ trợ ban đầu là một triệu đồng ngay khi về nước đối với tất cả lao động VN làm việc tại Libya phải về nước trước hạn, lao động được hỗ trợ thêm theo bốn mức. Cụ thể: mức 8 triệu đồng/người với lao động có thời gian làm việc từ đủ 1 tháng trở xuống; mức 6 triệu đồng/người với lao động có thời gian làm việc từ trên 1 tháng đến đủ 2 tháng; mức 4 triệu đồng/người với lao động có thời gian làm việc từ trên 2 tháng đến đủ 4 tháng; mức 2 triệu đồng/người với lao động có thời gian làm việc từ trên 4 tháng đến đủ 6 tháng.

Như vậy, chỉ những lao động đi làm việc ở Libya dưới 6 tháng mới nhận được hỗ trợ từ Bộ LĐTB&XH. Trong đó số lao động có thời gian làm việc dưới 1 tháng là 620 người, số lao động có thời gian làm việc từ trên 1 tháng đến đủ 2 tháng là 748 người, số lao động có thời gian làm việc từ trên 2 tháng đến đủ 4 tháng là 1.074 người, và số lao động có thời gian làm việc từ trên 4 tháng đến đủ 6 tháng là 660 người.

Theo lãnh đạo Cục, mức hỗ trợ trên chỉ áp dụng với lao động có tham gia đóng góp Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước. Đối với người lao động không tham gia đóng góp quỹ này sẽ được hỗ trợ từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và  ngoài nước, mức hỗ trợ bằng một nửa so với lao động có đóng góp. Một ưu tiên cho lao động đi làm việc theo “Đề án hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020” là được hỗ trợ thêm 50% so với lao động các địa phương khác. Như vậy, mức hỗ trợ cao nhất có thể lên đến 12 triệu đồng. Mặt khác, doanh nghiệp Xuất khẩu lao động được hỗ trợ 50% tổng số tiền môi giới doanh nghiệp phải hoàn trả cho người lao động theo quy định.