Chính sách mới đối với cán bộ, công chức, viên chức luân chuyển thuộc tỉnh Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 14:00 04/05/2023

Theo đó, đối tượng áp dụng chính sách này gồm: cán bộ đang công tác trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã được cấp có thẩm quyền (gồm Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện) luân chuyển theo quy định; các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ và các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan đến việc luân chuyển cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ được cấp có thẩm quyền luân chuyển đến làm việc tại cơ quan, đơn vị khác có khoảng cách từ cơ quan cán bộ luân chuyển đi và cơ quan cán bộ luân chuyển đến từ 10 km trở lên được hỗ trợ 1 lần là 9.000.000 đồng tại thời điểm luân chuyển.

gfdgf
Đồng chí Vũ Văn Tuấn (ngồi, thứ 2 thứ phải qua), Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy được Ban Thường vụ Huyện ủy Krông Búk luân chuyển và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ea Sin nhiệm kỳ 2020 - 2025. (Ảnh minh họa)

Cán bộ được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển từ cơ quan cấp tỉnh đến cơ quan cấp huyện và ngược lại; từ cơ quan cấp huyện này đến cơ quan cấp huyện khác; từ cơ quan cấp huyện đến đơn vị cấp xã và ngược lại; từ đơn vị cấp xã này đến đơn vị cấp xã khác được hỗ trợ từ 1.800.000 đồng/tháng đến 2.700.000 đồng/tháng (tùy theo khoảng cách từ cơ quan cán bộ luân chuyển đi và cơ quan cán bộ luân chuyển đến), được chi trả vào tiền lương hằng tháng của cán bộ.

Bên cạnh đó, cán bộ luân chuyển còn được bố trí nhà ở công vụ theo quy định. Trường hợp cơ quan, đơn vị nơi cán bộ luân chuyển đến chưa bố trí nhà ở công vụ, cán bộ luân chuyển đến phải thuê nhà ở thì được hỗ trợ 1.800.000 đồng/tháng.

Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ luân chuyển được tính từ thời điểm quyết định luân chuyển của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành cho đến khi hết thời gian luân chuyển theo quy định.

Nguồn kinh phí chi trả cho chính sách hỗ trợ tại nghị quyết này do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Cơ quan, đơn vị có cán bộ luân chuyển đến có trách nhiệm chi trả chính sách theo quy định.