THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 356

Hôm nay: 3,264

Hôm qua: 9,853

Tất cả: 3,577,020

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Nghị quyết về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Tiến độ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh

Tiến độ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh

Thay đổi hình thức tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk

Thay đổi hình thức tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk

Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo chế độ báo cáo trong ngày bầu cử

Hội đồng bầu cử quốc gia chỉ đạo chế độ báo cáo trong ngày bầu cử

Hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19

Hướng dẫn rà soát, cập nhật danh sách cử tri, phát thẻ cử tri trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid 19

Đắk Lắk có 14 khu vực sẽ thực hiện bỏ phiếu sớm hơn 01 ngày

Đắk Lắk có 14 khu vực sẽ thực hiện bỏ phiếu sớm hơn 01 ngày

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19

Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh