Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cập nhật lúc: 09:28 09/10/2017

Số hiệu Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT, ngày 9/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trích yếu HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG THỰC HIỆN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, ĐA DẠNG HÓA SINH KẾ VÀ DỰ ÁN NHÂN RỘNG MÔ HÌNH GIẢM NGHÈO THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016-2020
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành: 09/10/2017
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Các bộ, cơ quan ngang bộ
File đính kèm