Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 09:54 15/12/2015

Số hiệu Thông tư số 03/2015/TT-UBDT, ngày 15/12/2015 của Ủy ban Dân tộc
Trích yếu QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ CÔNG TÁC DÂN TỘC ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CƠ QUAN CÔNG TÁC DÂN TỘC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành: 15/12/2015
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Các bộ, cơ quan ngang bộ
File đính kèm