Thông tư số 01/2017/UBDT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc

Cập nhật lúc: 09:42 10/05/2017

Số hiệu Thông tư số 01/2017/UBDT, ngày 10/5/2017 của Ủy ban Dân tộc
Trích yếu QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN DỰ ÁN 2 (CHƯƠNG TRÌNH 135) THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Loại văn bản Thông tư
Ngày ban hành: 10/05/2017
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Các bộ, cơ quan ngang bộ
File đính kèm