Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 09:47 31/10/2016

Số hiệu Quyết định số 2085/QĐ-TTg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 31/10/2016
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
File đính kèm