Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

Cập nhật lúc: 09:07 09/10/2015

Số hiệu Quyết định số 1557/QĐ-TTg, ngày 10/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ
Trích yếu PHÊ DUYỆT CHỈ TIÊU THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THIÊN NIÊN KỶ ĐỐI VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ GẮN VỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG SAU NĂM 2015
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành: 09/10/2015
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Thủ tướng chính phủ
File đính kèm