Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ

Cập nhật lúc: 09:24 02/12/2016

Số hiệu Nghị định số 161/2016/NĐ-CP, ngày 02/12/2016 của Chính phủ
Trích yếu CƠ CHẾ ĐẶC THÙ TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỐI VỚI MỘT SỐ DỰ ÁN THUỘC CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành: 02/12/2016
Ngày có hiệu lực
Cấp ban hành
Cơ quan ban hành Chính phủ
File đính kèm