THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 51

Hôm nay: 999

Hôm qua: 1,627

Tất cả: 790,272

Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
STT Số ký hiệu Loại văn bản Trích yếu
1 Đề cương giới thiệu Luật Thư viện Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 21/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
2 Luật Thư viện Luật

Luật số 46/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 21/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
3 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương Luật

Luật số 47/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
5 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam Luật

Luật số 51/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
7 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước Luật

Luật số 55/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
9 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
10 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức Luật

Luật số 52/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
11 Đề cương giới thiệu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ Luật

Luật số 50/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 25/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 10/01/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc hội
13 Đề cương giới thiệu Luật Lực lượng dự bị động viên Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
14 Luật Lực lượng dự bị động viên Luật

Luật số 53/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
15 Đề cương giới thiệu Luật Dân quân tự vệ Công văn

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
16 Luật Dân quân tự vệ Luật

Luật số 48/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
17 Đề cương giới thiệu Luật Chứng khoán Thông báo

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 13/08/2020
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
18 Luật Chứng khoán Luật

Luật số 54/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 26/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2021
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội
19 Đề cương giới thiệu Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Thông báo

Đề cương giới thiệu

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk
20 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam Luật

Luật số 49/2019/QH14

 • Ngày ban hành: 22/11/2019
 • Ngày có hiệu lực: 01/07/2020
 • Cơ quan ban hành: Quốc Hội