Triển khai Đề án "Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS giai đoạn 2018-2025" năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Cập nhật lúc: 15:11 10/11/2020

Vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh đã triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Với mục đích nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào dân tộc thiểu số về bình đẳng giới; tiến dần tới xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới, định kiến giới và các quan điểm lạc hậu về giới trong cộng đồng các dân tộc thiểu số; nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số, giảm khoảng cách về giới, góp phần vào sự phát triển, tiến bộ của vùng dân tộc thiểu số nói chung và xây dựng gia đình bình đẳng, hạnh phúc nói riêng.

Ông Hà Huy Quang, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh, phát biểu tại Hội Nghị.

Một số hình ảnh tại các Hội nghị

Hoạt động hỗ trợ bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số năm 2020 được tập trung thực hiện với các nội dung chính như: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới ở các Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tại 06 huyện trên địa bàn tỉnh, gồm: Lắk, Krông A Na, Krông Bông, Buôn Đôn, Krông Pắc và Ea H’leo; Khảo sát đánh giá thực trạng bất bình đẳng giới và nhu cầu thông tin về bình đẳng giới tại các xã đặc biệt khó khăn, xã đông đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ mất bình đẳng giới; Xây dựng Mô hình điểm tại xã Đắk Phơi, huyện Lắk “Nói không với bạo lực gia đình”.

Thông qua các hoạt động của Đề án sẽ giúp thay đổi cách nhìn về vai trò của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số, tiếp tục phát huy và khẳng đinh vị trí của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. Bình đẳng giới còn tạo cơ hội, điều kiện cho phụ nữ phát huy được năng lực bản thân, cùng chung tay góp phần xây dựng địa phương, đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh.

Hồng Hoa Kpă, Trưởng phòng Tuyên truyền & Địa bàn

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk