Tọa Đàm Khoa Học Tác Động Của Chính Sách Đối Với Ngôn Ngữ Dân Tộc Thiểu Số Tại Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 10:05 03/04/2018

Sáng nay, 3-4, tại tỉnh Đắk Lắk, Viện Ngôn ngữ học phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức Tọa đàm tác động của chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số tới các cơ quan thực thi chính sách và cư dân các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có 44 dân tộc thiểu số, chiếm khoảng 32% dân số toàn tỉnh (trên 1,7 triệu người). Trong đó, các dân tộc dân tộc Eđê, M’Nông, J’rai là người tại chỗ, còn lại là các dân tộc khác trong cả nước di cư đến trong hàng chục năm qua. Phần lớn các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bảo vệ, phát huy được bản sắc văn hóa riêng của dân tộc mình trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thông qua thực thi các chính sách Nhà nước đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, hạn chế. Do đó, Tọa đàm khoa học là dịp các ngành chức năng tăng cường sự hiểu biết về chính sách Nhà nước đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề ra những giải pháp trong việc thực thi chính sách đối với ngôn ngữ dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian tới.

(theo DRT.vn)