Huyện Cư Kuin tổ chức Hoạt động bình đẳng giới vùng DTTS năm 2020

Cập nhật lúc: 16:29 27/11/2020

Thực hiện Kế hoạch 1880/KH-UBND, ngày 30/10/2018 của UBND huyện Cư Kuin về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Ngày 25/11/2020, phòng Dân tộc huyện phối hợp với UBND xã Hòa Hiệp tổ chức tuyên truyền các nội dung hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số tại 02 buôn Kpung và buôn Cư Nao của xã.

Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND xã, bí thư chi bộ và trưởng hai buôn cùng hơn 40 đại biểu tham dự gồm: già làng, người có uy tín và các tổ chức đoàn thể ở hai buôn v,v…

Lãnh đạo phòng Dân tộc huyện và Bí thư, Trưởng buon Kpung và buôn Cư Nao, xã Hòa Hiệp

Tại Hội nghị, lãnh đạo phòng Dân tộc huyện đã khái quát một số tình hình triển khai công tác bình đẳng giới vùng DTTS trong năm 2019-2020, cung cấp thông tin về giới, pháp luật về bình đẳng giới; thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội cho phụ nữ DTTS, cam kết thực hiện bình đẳng giới trong các quy ước thôn, buôn…

Ông Nguyễn Tứ Việt, Trưởng phòng Dân tộc huyện Cư Kuin phổ biến nội dung tại Hội nghị

Thông qua Hội nghị, giúp nâng cao vai trò của người phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ DTTS, góp phần nâng cao cơ hội học tập, tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ xã hội, xóa bỏ các rào cản do yếu tố văn hóa tác động,… góp phần thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia bình đẳng giới.

(Nguồn: Phòng Dân tộc Cư Kuin)

T/h: Lê Minh Sơn