Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2020

Cập nhật lúc: 15:31 03/07/2020

Thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 4988/UBND-NC của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2020.

Trong các ngày từ 01/7/2020 đến 15/7/2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk sẽ  tổ chức 04 lớp Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk năm 2020 cho 539 đại biểu là người có uy tín của 08 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên sẽ truyền tải 03 nội dung chính, gồm: Chuyên đề Dự phòng một số bệnh truyền nhiễm gây dịch; Chuyên đề Những nét chính về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam; phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và Chuyên đề Một số nội dung cơ bản về đường lối, chủ trương chính sách dân tộc của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Sáng ngày 02/7/2020, Ban Dân tộc đã khai mạc lớp thứ nhất cho 87 học viên của 02 huyện Ea Súp và Buôn Đôn.

Ông Hà Huy Quang - Phó Trưởng ban - Ban Dân tộc tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn

Báo cáo viên trình bày nội dung tại Hội nghị

Những kiến thức được cung cấp, bồi dưỡng thông qua hội nghị sẽ là nền tảng, làm cơ sở để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, vị trí nhiệm vụ của mình, phát huy vai trò cầu nối giữa “chính quyền” và “nhân dân”, giúp người dân nói chung, đồng bào DTTS nói riêng nâng cao nhận thức, ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; thấu hiểu quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển, đảo; các chủ trương, chính sách lĩnh vực dân tộc và các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay./.

T/h: Lê Minh Sơn