Hội nghị quán triệt, phổ biến thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015

Cập nhật lúc: 09:52 17/11/2017

Sáng ngày 17/11/2017, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015, do đồng chí Nguyễn Như Quyền - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn và toàn thể công chức của Ban Dân tộc.
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Như Quyền - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh nhấn mạnh việc Quốc hội thông qua Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung là một thành công lớn. Để các quy định của Luật nhanh chóng đi vào cuộc sống, bảo đảm thi hành thống nhất, đồng bộ, kịp thời và hiệu quả trên phạm vi cả nước thì khối lượng công việc phải làm là rất lớn, liên quan trực tiếp đến các cơ quan trong hệ thống bộ máy Nhà nước.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung một số điều có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Nhìn một cách tổng thể, Bộ Luật Hình sự có nhiều đổi mới, bao quát cả phần những quy định chung lẫn phần các tội phạm cụ thể, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy, đổi mới nhận thức về chính sách hình sự, về vấn đề tội phạm và hình phạt. Tất cả các điều khoản của Bộ Luật Hình sự năm 2015 được áp dụng để khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án đối với người thực hiện hành vi phạm tội từ 0h 00 phút ngày 01/01/2018.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 tiếp tục thể chế hóa chủ trương hạn chế áp dụng hình phạt tử hình được khẳng định tại các Nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Theo đó, Điều 40 của Bộ luật Hình sự đã xác định rõ tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng đối với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác.

So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ luật này đã bổ sung thêm trường hợp không áp dụng hình phạt tử hình đối với người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử; đồng thời bổ sung thêm 2 trường hợp không thi hành án tử hình là: người đủ 75 tuổi trở lên; người bị kết án tử hình về tội tham ô tải sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ¾ tài sản tham ô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn thì không thi hành án tử hình đối với họ.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã bỏ tử hình ở 7 tội danh: cướp tài sản, sản xuất buôn bán hàng cấm là lương thực, thực phẩm; tàng trữ trái phép chất ma túy; chiếm đoạt chất ma túy; phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia; chống mệnh lệnh; đầu hàng địch.

Bộ Luật Hình sự năm 2015 có sự điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, đặc biệt là đối với tội phạm độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo hướng đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các em trên tinh thần bảo đảm yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên. Cụ thể: đối với người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, Bộ luật đã thu hẹp đáng kể phạm vi trách nhiệm hình sự của đối tượng này. Theo đó, đối tượng này chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 28 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong Bộ Luật Hình sự. Ngoài ra, đối tượng này cũng chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm 2 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong Bộ Luật Hình sự, đó là: tội giết người và tội cướp tài sản.

 Qua Hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản và những công việc cần thiết để triển khai bộ luật nói trên, đồng thời nâng cao nhận thức tư tưởng, lập trường chính trị, đạo đức và trách nhiệm của người công chức trong việc chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tin: Lê Minh Sơn