Đoàn đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Cập nhật lúc: 10:18 27/05/2019

Được sự phê duyệt của UBND tỉnh Đắk Lắk, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Đoàn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Đắk Lắk đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ (từ ngày 06/5-11/5/2019)

Đoàn tham quan Khu Di tích Bạch Dinh - Vũng Tàu

                                                                            Đoàn tham quan Khu Di tích Bạch Dinh - Vũng Tàu

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Kế hoạch 162/KH-BDT ngày 20/03/2019 của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk về việc tổ chức tham quan, trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019, Ban Dân tộc tỉnh thành lập Đoàn công tác đi tham quan, học tập tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ do đồng chí Y Mơ Mlô - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Trưởng đoàn cùng công chức các phòng chuyên môn thuộc Ban Dân tộc và 30 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, ngoài ra cùng đi với Đoàn còn có 01 cán bộ Công an tỉnh và 01 Bác sỹ Bệnh viện vùng Khu vực Tây Nguyên.

Từ ngày 6/5 đến 11/5/2019, Đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Dân tộc các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận và Ninh Thuận. Tại các buổi làm việc đại diện lãnh đạo các cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh đã nhiệt tình đón tiếp, chu đáo và thân thiện, đồng thời giới thiệu khái quát một số nét chính về kinh tế, xã hội và tình hình chung vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các mô hình phát triển sản xuất nổi bật của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Cũng tại buổi làm việc, các cơ quan đã trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện công tác dân tộc nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; thường xuyên tăng cường công tác giao lưu, trao đổi các đoàn công tác tham quan, học tập kinh nghiệm giữa Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk với Ban Dân tộc các tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Y Mơ Mlô - Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh bày tỏ sự cảm ơn các cơ quan làm công tác dân tộc các tỉnh đã tạo điều kiện, giúp đỡ Ban Dân tộc tỉnh Đắk Lắk tổ chức chuyến tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm đạt nhiều kết quả và vui mừng trước sự phát triển về kinh tế - xã hội, trong đó đặc biệt là sự phát triển về mọi mặt của đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Trong chuyến công tác, các đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Đắk Lắk được tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của các địa phương, đồng thời nghiên cứu, tìm hiểu, học tập kinh nghiệm phát triển sản xuất, giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá và hiểu thêm kiến thức để nêu cao vai trò của người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh. Qua chuyến đi, người có uy tín trong đồng bào DTTS của Đắk Lắk còn được giao lưu trao đổi về phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc miền Đông Nam Bộ, từ đó phát huy tinh thần đại đoàn kết các dân tộc.

Chuyến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm tại 03 tỉnh miền Đông Nam Bộ để lại những tình cảm và ấn tượng tốt đẹp, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức làm công tác dân tộc, nhằm thực hiện có hiệu quả hơn về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Đồng thời phát huy được vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, để người có uy tín thực sự là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, từ đó có thêm kinh nghiệm vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, đoàn kết vượt khó, tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

T/h: Lê Minh Sơn