Ban Dân tộc tổ chức hội nghị tập huấn cho người có uy tín năm 2020

Cập nhật lúc: 14:58 21/07/2020

 

Thực hiện Kế hoạch số 283/KH-BDT, ngày 26/5/2020 của Ban Dân tộc tỉnh về tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, Công văn số 4968/UBND-NC, ngày 09/6/2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020; từ ngày 01/7 đến ngày 14/7/2020 Ban dân tộc tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành tổ chức 04 lớp Bồi dưỡng kiến thức đối với người Uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020, với sự tham gia của trên 500 Người uy tín của 07 huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Ea Hleo, Cư Kuin, Lắk, Krông Bông, Krông Năng và thành phố Buôn Ma Thuột. Tại Hội nghị, các vị Người uy tín đã được nghe truyền đạt 03 chuyên đề: Tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona mới (COVID -19), phòng chống các bệnh lây truyền từ muỗi và động vật nuôi; Những nét chính về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam, phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ biên giới quốc gia; Phổ biến một số chính sách mới của Đảng và Nhà nước ta hiện nay đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số; đồng thời tổ chức một buổi tham quan thực tế về mô hình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tại buôn Tâng Jú, xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột và mô hình nuôi gà Mông tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar, tỉnh Đắk Lắk.

Ông Hà Huy Quang - phó Trưởng ban- Ban Dân tộc tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo viên trình bày nội dung tại Hội nghị

Tham quan thực tế mô hình nuôi gà Mông tại xã Ea M’droh, huyện Cư M’Gar

Đây là những nội dung hết sức thiết thực và có ý nghĩa rất quan trọng đối với những Người uy tín. Thông qua đó các vị Người uy tín được nắm bắt và hiểu sâu sắc hơn về tính ưu việt và những quan điểm, chủ trương, chính sách mới về Dân tộc và chính sách Dân tộc của Đảng, Nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay; những quan điểm, tư tưởng và yêu cầu nhiệm vụ của đồng bào các dân tộc trong việc bảo vệ và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong tình hình mới; công tác phòng chống các dịch bệnh hiện nay trong cộng đồng, nhất là công tác phòng chống dịch Covid 19 và các bệnh lây truyền nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là bệnh bạch hầu đang có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh hiện nay; giá trị, trách nhiệm của Nhân dân ta về Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; mô hình về phát triển kinh tế của hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó về tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư các thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện; góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, xây dựng và phát triển kinh tế xã hội tại buôn làng ngày càng phát triển.

Ông Hà Huy Quang

                                                                    Phó Trưởng Ban Dân tộc

T/h: Hà Huy Quang