95,9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn trên hệ thống Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong tháng 02/2018

Cập nhật lúc: 13:48 05/03/2018

Theo thống kế trên hệ thống Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, trong tháng 02 năm 2018, có 95,9% hồ sơ được giải quyết trực tuyến trên hệ thống đúng và trước hạn.

Tính trong tháng 2, hệ thống đã tiếp nhận 6564 hồ sơ và giải quyết được 6329 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 96,42%. Trong đó, hồ sơ giải quyết trước hạn là 6.032 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 91,9%); số hồ sơ giải quyết đúng hạn là 263 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 4%); số hồ hơ giải quyết trễ hạn là 34 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 0,52%).
Các đơn vị có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% như: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Công Thương... Hầu hết các đơn vị có tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% đều là các đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống ít.
Đặc biệt, các đơn vị có số lượng hồ sơ tiếp nhận trong tháng 02 năm 2018 nhiều như: UBND huyện Krông Năng với 1818 hồ sơ; UBND thành phố hố Buôn Ma Thuột 1297 hồ sơ; UBND huyện Cư M’gar là 852 hồ sơ.

(Daklak.gov.vn)