Danh sách các huyện nghèo và huyện thoát nghèo giai đoạn 2018 - 2020.

Cập nhật lúc: 08:41 13/03/2018

Xem chi tiết và tải Danh sách về tại đây
T/h: Lê Minh Sơn