Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Cập nhật lúc: 15:04 25/03/2019

  • Tệp tin đính kèm:

  • Chi%20thi%2034.pdf Tải về
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

T/h: Lê Minh Sơn