THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 102

Hôm qua: 173

Trong tuần: 2,500

Tất cả: 104,951

Công văn V/v Báo cáo công tác Dân tộc năm 2019

Báo cáo công tác Dân tộc năm 2019

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kế hoạch số 93/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Trưởng ban Dân tộc

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 79/KH-BDT, ngày 18/01/2019 của Ban Dân tộc