THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 4

Hôm nay: 189

Hôm qua: 230

Trong tuần: 2,092

Tất cả: 92,079

Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 12/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kế hoạch số 93/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Trưởng ban Dân tộc

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 79/KH-BDT, ngày 18/01/2019 của Ban Dân tộc

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2019

Phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Dân tộc năm 2019

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019