THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 7

Hôm nay: 7

Hôm qua: 234

Trong tuần: 2,144

Tất cả: 92,131

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kế hoạch số 93/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Trưởng ban Dân tộc

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 79/KH-BDT, ngày 18/01/2019 của Ban Dân tộc

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2019

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019

Kế hoạch Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019