THỐNG KÊ HÀNH CHÍNH CÔNG
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online: 27

Hôm nay: 406

Hôm qua: 1,613

Tất cả: 326,221

Kế hoạch thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020 Ban Dân tộc

Kế hoạch số 256/KH-BDT ngày 14/5/2020 của Trưởng ban Dân tộc về thực hiện công tác Phòng, chống tham nhũng năm 2020

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Ban Dân tộc năm 2018

Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2019

Kế hoạch số 93/KH-BDT, ngày 22/02/2019 của Trưởng ban Dân tộc

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin năm 2019

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019

Kế hoạch số 79/KH-BDT, ngày 18/01/2019 của Ban Dân tộc